حرفه ای

شام و غذا

  • همه منوها
  • برگر
  • پیتزا
  • پاستا
  • سالاد

هات داگ

40 تومان
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز سرو کنید.

گوجه فرنگی

60 تومان
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز سرو کنید.

خوراک آسیایی

70 تومان
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز سرو کنید.

پیتزا بزرگ

90 تومان
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز سرو کنید.

پاستا مخصوص

80 تومان
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز سرو کنید.