لذت ببرید

از منوی دلپذیر ما

  • همه منوها
  • برگر
  • پیتزا
  • پاستا
  • سالاد
40 تومان

هات داگ

22 فروردین ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.
60 تومان

رشته فرنگی غربی

10 فروردین ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.
80 تومان

ماکارونی مخصوص

18 اردیبهشت ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.
10 تومان

برش گوجه فرنگی

25 خرداد ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.
70 تومان

خوراک آسیایی

25 تیر ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.
90 تومان

پیتزا بزرگ

18 مرداد ۱۳۸۸
مرغ با سس مخصوص-سبزیجات سرخ شده را با سالاد سبز ، جوانه و قارچ سرو کنید.